Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Tweede Kruisweg 2a te Dinteloord

Op 8 juni 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ voor de nieuwbouw van een bewaarplaats agrarisch product gelegen aan het perceel Tweede Kruisweg 2a, 4671 PG te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002693.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.