Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Triangel 10 te Steenbergen

Op 5 juli 2017 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ voor het bouwen van een rundveestal, gelegen aan het perceel Triangel 10, 4651 RG te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003065.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.