Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Symbiose ong.  te Dinteloord

Op 10 juli 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het oprichten van een kassencomplex, gelegen aan het perceel Symbiose ong., kadastraal bekend onder sectie E nummer 702 te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003142.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.