Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Symbiose 2 te Dinteloord

Op 24 juli 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een interieur in de corridor kas, gelegen aan de Symbiose 2, 4671 TE te Dinteloord.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003346.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.