Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Stellebosweg ongenummerd te Nieuw-Vossemeer

Op 25 januari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen, werk of werkzaamheden uitvoeren en uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het inrichten van een opstellocatie voor een tijdelijke pompinstallatie bij gemaal Zoute Sluis, gelegen aan het perceel Stellebosweg ongenummerd te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000513.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.