Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Steenbergseweg 7 te Dinteloord

Op 21 oktober 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’  en ‘monument’ ontvangen voor het uitbreiden van de bergruimte en wijzigen van de bijkeuken van de woning op het perceel gelegen aan de Steenbergseweg 7, 4671 BC te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16004772.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.