Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Seringenlaan 64 te Steenbergen

Op 4 juli 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ voor het verplaatsen van de oprit, gelegen aan het perceel Seringenlaan 64, 4651 KT te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003071.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.