Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Seringenlaan 168 te Steenbergen

Op 9 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ontvangen voor het inrichten van een kleinschalige familiekamer op het perceel gelegen aan de Seringenlaan 168, 4651 KX te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001079.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.