Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Seringenlaan 168  te Steenbergen

Op 3 april 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het verbreden van de oprit, gelegen aan het perceel Seringenlaan 168,  4651 KX te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK170001635.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.