Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Schoolstraat 13c te Nieuw-Vossemeer

Op 7 juli 2017 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het aanpassen van een stoep, gelegen aan het perceel Schoolstraat 13c, 4681 BH te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003150.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.