Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Roosendaalsweg 106 te Kruisland

Op 2 maart 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de aanleg van een in- en uitrit, gelegen aan de Roosendaalseweg 106, 4756 AE te Kruisland.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18000980.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.