Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Rode Kruisstraat 1 te Nieuw-Vossemeer

Op 25 augustus 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de uitbreiding van de bestaande woning, gelegen aan de Rode Kruisstraat 1, 4681 AP te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003774.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.