Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Reginahof 1, 4651 TB te Steenbergen

Op 23 februari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een fietsenstalling, gelegen aan het perceel Reginahof 1, 4651 TB te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000931.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.