Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Ravelijnstraat 2a te Steenbergen

Op 1 juni 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een fietsenstalling op het perceel gelegen aan de Ravelijnstraat 2a, 4651 DT te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002524.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.