Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Ram van Hagendoornstraat te Steenbergen

Op 8 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van 17 woningen op het perceel gelegen aan de Ram van Hagendoornstraat, 4651 EP te Steenbergen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003289.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.