Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Ram van Hagendoornstraat 15 te Steenbergen

Op 21 juni 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de bouw  van 17 woningen  op het perceel gelegen aan de Ram van Hagendoornstraat 15, 4651 EP te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002948.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.