Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisplein 24 te Dinteloord

Op 20 september 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een stand alone rabobank geldkiosk, gelegen aan het Raadhuisplein 24 te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17004150.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.