Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisplein 24 te Dinteloord

Op 24 juli 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een stand alone Rabobank geldkiosk, gelegen aan het Raadhuisplein 24, 4671DA te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003343.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.