Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Prinses Marijkestraat 4 te Dinteloord

Op 1 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel gelegen aan de Prinses Marijkestraat 4, 4671 GC te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16000904.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.