Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Prinses Irenestraat 1 te Dinteloord

Op 25 april 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het wijzigen van brandcompartimenten voor een woonzorgcomplex, gelegen aan het perceel Prinses Irenestraat 1, 4671 CT te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002039.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.