Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Prins Reinierstraat 18 te Steenbergen

Op 6 januari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor plaatsen van een vlucht- toegangsdeur in het pand op het perceel gelegen aan de  Prins Reinierstraat 18, 4651 RZ te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000095.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.