Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Prins Florisstraat 1 te Dinteloord

Op 5 september 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ ontvangen voor het vervangen van bomen, gelegen aan de Prins Florisstraat 1. 4671 GP te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003932.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.