Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Primulastraat 5, 4651 LE te Steenbergen

Op 24 januari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ ontvangen voor het  bouwen van een erker, gelegen aan  het perceel Primulastraat 5,  4651 LE te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000471.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.