Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Postbaan 5 te Dinteloord

Op 29 januari 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ontvangen voor het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel gelegen aan de Postbaan 5, 4671 RL te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16000425.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.