Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning plan Reinierpark  kavel 7 te Steenbergen

Op 16 mei 2017 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteiten  ‘bouwen’ en uitrit aanleggen of veranderen voor nieuwbouw van een bedrijfsgebouw, gelegen aan het perceel 7 op het bedrijventerrein Reinierpark, kadastraal bekend onder sectie A nummer 0 te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002364.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.