Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning plaatsen te koop borden op verschillende locaties te Dinteloord en te Steenbergen

Op 5 december 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor plaatsen van 14 te koop borden op verschillende locaties op de percelen kadastraal bekend E 612, E 708 te Dinteloord, AB 11, Q 3459, E 299, E 827, E 835, Y 288, Y 1132, Y 1787, Y 1814, Y 1824, Y 1856, Y 1859 en Z606 te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005333.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.