Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Philips Willemstraat 16 te Dinteloord

Op 19 mei 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een schuur met overkapping, gelegen aan het perceel Philips Willemstraat 16, 4671 EZ te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002447.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.