Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Paulus Baxstraat 8 te Steenbergen

Op 3 januari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het slopen van het pand op het perceel gelegen aan de Paulus Baxstraat 8, 4651 EG te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000069.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.