Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Pastoor Kerckerstraat 60, 4651 XT te Steenbergen

Op 8 maart 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het  vergroten van een bestaand dakkapel, gelegen aan het perceel  Pastoor Kerckerstraat 60, 4651 XT te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001158.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.