Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsestraat 64 te Steenbergen

Op 10 augustus 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het bouwen van een nieuwe woning, gelegen aan de Oudlandsestraat 64, 4651 ME te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003603.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.