Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oostvoorstraat 9 te Dinteloord

Op 5 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten slopen en bouwen ontvangen voor het verbouwen van een voormalig winkelpand op het perceel gelegen aan de Oostvoorstraat 9, 4671 CA te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001009.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.