Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oostvoorstraat 27 te Dinteloord

Op 22 september 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vergroten van kozijnen bij een etalage, gelegen aan de Oostvoorstraat 27, 4671 CA te Dinteloord.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17004209.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.