Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oostgroeneweg ong te Dinteloord

Op  14 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een bouwbord op het perceel gelegen aan de Oostgroeneweg ong, kadastraal bekend F 4636 te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001187.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.