Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oostgroeneweg ong. te Dinteloord

Op 18 juli 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en Uitrit aanleggen of veranderen’ontvangen voor nieuwbouw woning, gelegen aan het perceel Oostgroeneweg ong, kavel 9, kadastraal bekend als sectie F nummer 4851 te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003259.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.