Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oostgroeneweg 8 te Dinteloord

Op 8 juni 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het aanleggen van een uitrit op het perceel gelegen aan Oostgroeneweg 8, 4671 BL Dinteloord

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16002670.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.