Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oostgroeneweg, kavel 4  te Dinteloord

Op 3 februari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het  bouwen van een woning, gelegen aan het perceel Oostgroeneweg kavel 4, kadastraal bekend onder sectie F nummer 4090, te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000650.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.