Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oostelijke Havendijk ong. te Steenbergen

Op 29 augustus 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het verbouwen van een schuur, gelegen aan de Oostelijke Havendijk ong., kadastraal bekend onder sectie E nummer 714 te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003823.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.