Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Olmendreef 9a te Steenbergen

Op 21 oktober 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit  ‘bouwen’  ontvangen voor het plaatsen van een hekwerk op het perceel gelegen aan de Olmendreef 9a, 4651 RP te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16004811.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.