Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Notendaalsedijk 5a te Steenbergen.

Op 1 november 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een jongveestal op het perceel gelegen aan de Notendaalsedijk 5a, 4681 RZ te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16004873.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.