Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Noordzeedijk ong te Dinteloord

Op 9 januari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’  en ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het oprichten van kassen, een bedrijfsruimte en een waterbassin op het perceel gelegen aan de  Noordzeedijk ong, kadastraal bekend D537 te Dinteloord.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000168.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.