Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Noordzeedijk 120 te Dinteloord

Op 31 januari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het tijdelijk verzwaren van een brug, gelegen aan het perceel Noordzeedijk 120, 4671 TL te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17000576.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.