Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Noordlangeweg ong. te Dinteloord

Op 22 mei 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een kunstwerk in de vorm van een suikerbiet, gelegen aan het perceel Noordlangeweg ong., kadastraal bekend onder sectie F nummer 4629 te Dinteloord.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002468.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.