Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Noordlangeweg ong. te Dinteloord

Op 8 september 2017 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen ontvangen voor het bouwen van een bedrijfshal met aanpandige kantoren, gelegen aan de Noordlangeweg ong., kadastraal bekend onder sectie D nummer 490 te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003978.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.