Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Noordlangeweg ong.  te Dinteloord

Op 23 mei 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een schakelruimte met trafo fundatie, gelegen aan het perceel Noordlangeweg ong., kadastraal bekend onder sectie E nummer 598 te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002474.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.