Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Nassaulaan 55 te Steenbergen

Op 10 april 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het wijzigen van de woning naar een kinderdagverblijf, gelegen aan het perceel Nassaulaan 55, 4651 AA te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001788.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.