Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Nassaulaan 55 te Steenbergen

Op 29 maart 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’ ontvangen voor het wijzigen van de woning naar een kinderopvangverblijf, gelegen aan het perceel Nassaulaan 55, 4651 AA te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001564.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.