Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Nassaulaan 19, te Steenbergen

Op 23 mei 2017 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het maken van een extra oprit, gelegen aan het perceel Nassaulaan 19, 4651 AA te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17002480.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.