Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenweg 8 te Steenbergen

Op 29 augustus 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel, gelegen aan de Molenweg 8, 4651 CL te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003864.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.