Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenweg 7a te Kruisland

Op 18 november 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het uitbreiden van een woning en het bouwen van een garage op het perceel gelegen aan de Molenweg 7a, 4756 TE te Kruisland.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16005110.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.