Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Molenweg 5 te Steenbergen

Op 23 augustus 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het verbouwen van een woonhuis, gelegen aan de Molenweg 5, 4756 TE te Kruisland.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17003821.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.